Kontakt


Central Tävlingsledning Söderby Golf

För mer information om tävlingen kontakta:

Jan Högström 
Tel 018-430 19 77

Ekonomiansvarig
Jenny Sundelin
epost: jenny@soderbygolf.se
Tel 018-430 19 72

Jonas Ekström 
Tel 018-430 19 75


Mälaren Classic Hemsida/Facebook&Nyhetsbrev
Gabriella Ekström
epost:gabriella@soderbygolf.se


Huvuddomare: 
Martin Gavelin
epost: m.gavelin@gmail.com

Tävlingsledning 
Orresta Golf & Konferens
Jan Grinde 
Agneta Andersson 
epost: info@orrestagolf.se


Tävlingsledning 
Enköpings GK 
Tävlingsledning: Ulf Johansson 
epost: ulf.a.o.johansson@telia.com807