Tävlingsinfo

Med reservation för ev. ändringar och tillägg

Tävlingen
Spel på 3 olika banor, juli 2022
Banorna: Enköpings GK, Orresta samt GolfUppsala/Söderby Golf

Deltagare
Rätt att delta har herrar/damer/juniorer (födda senast 2005)
med officiellt hcp (max 36) och som är aktiva medlemmar i en golfklubb.
För singel klass A gäller +8- 9,0 i hcp, och singel B klass 9,1- 54 i hcp

Klassindelning
Parklassen delas upp i A-klass och B-klass. Gränsen mellan A och B-klassen är flytande fram tills anmälningstidens utgång (för att få så lika antal spelare i varje klass). Slutgiltig klasstillhörighet bestäms i samband med anmälningstidens utgång men spelhandicap bestäms enligt det handicap man har vid tävlingens start.

Singelklassen delas upp i A-klass och B-klass. Max 72 spelare i varje klass.

Spelschema
Se separat menyflik ”Spelschema”

Beräkning av spelhcp
I resp. parklass, som spelas i olika spelformer, så beräknas spelhandicapet enligt följande.

Scramble:
Reducerat SHCP dvs summan av 50% av SHCP från spelaren
med den lägre SHCP och 20% av SHCP från spelaren med det högre SHCP.
Lagets SHCP kan inte överstiga SHCP för den spelare med lägst SHCP

Bästboll:
Varje spelare får tillgodoräkna sig 90% av sitt spelhandicap.

Greensome:
Reducerat SHCP dvs summan av 60% av SHCP från spelaren
med den lägre SHCP och 40% av SHCP från spelaren med det högre SHCP.


Spelformer parklasserna
Singelklassen spelar slaggolf med full hcp. Även pris för bästa sammanlagda bruttoresultat.

Parklassen spelar scramble slaggolf på fredagen, fyrboll (bästboll) slaggolf under lördagen samt greensome slaggolf under söndagen med hcp enligt gällande rekommendationer i spel och tävlingshandboken.

Singelklasserna
Slagtävling
Sammanlagt resultat över de 3 dagarna. Scratch 
Shotgun start på resp. bana 09.00 varje dag.

Caddie
Det är tillåtet att använda caddie.

Prisbord
Till ett sammanlagt värde av ca: 100 000:- för alla klasserna

Anmälan
Anmälan görs på MIN GOLF/GolfUppsala/Mälaren Classic

Betalning
För att anmälan ska vara giltig ska anmälningsavgiften vara inbetald.

Det finns även möjlighet att betala in via bankgiro. Betala då till BG: 5972-3908 och märk betalningen med MC+golf-ID
Vid frågor ang betalning, kontakta Jenny Sundelin tel 018-4301972 epost:jenny@soderbygolf.se

Spelavgift parklasserna inkl anmälningsavgift: 
Pris: 2.545:-/Lag 
Anmälningsavgiften på 400:- ingår i detta.
Resterande del 2145:- ska inbetalas senast 10/7 2020  
(Greenfee och Lunch)

Spelavgift singelklasserna inkl anmälningsavgift:
1495:- varav anmälningsavgiften är 200:-
(inklusive Greenfee och Lunch)
Inbetalas senast 10/7 2020

Återbud till tävling
Vid återbud återbetalas ej anmälningsavgiften.
Vid återbud senare än 1/6 2020 krävs läkarintyg för att återfå sin spelavgift.

Tee
Parklassen
Herrar spelar från gul tee, damer spelar från röd tee.
På Söderby Golf gäller tee 60 (guld) resp. 48 (grön).
Herrar 75+ har möjligthet att spela från röd/48.
Singelklassen 
Spelas från vit tee på Söderby
Orresta och Enköping spelas på gul tee.

Golfbilar 
Bokas in individuellt på respektive spelplats. Läkarintyg krävs


Fotografering
Genom din anmälan tillåter du att bli fotograferad/filmad av Mälaren Classics funktionärer
och att dessa får användas i samband med Mälaren Classics marknadsföring (hemsida, tryckerier etc).
Rättigheterna för dessa fotografier och filmupptagningar tillhör Mälaren Classic och får inte användas utan tillåtelse.

Avståndsmätare
För allt spel under tävlingen får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en rond använder en avståndsmätare, som är konstruerad för att bedöma eller mäta andra förhållenden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt använts.

Lika resultat 

Parklasserna
Avgörande vid lika resultat:
1.Spelhandicapmetoden
2.Matematiska metoden
3.Lottning

Singelklassen A
1. Matematiska metoden
2. Matematiska efter hålens index
3. Spelhandicapmetoden

Singelklassen B
1. Spelhandicapmetoden
2. Matematiska metoden
3. Lottning

Resultatredovisning
Fullständig resultatlista presenteras på ”www.malarenclassic.se” snarast efter prisutdelning.
Delresultat presenteras på klubbarna under helgen.

Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från en (eller flera)
deltävlingar erhåller resp deltävlings sämsta resultat + 10 slag.

Diskvalifikation
Om en spelare diskvalificeras vid någon av deltävlingarna är spelaren att betraktas som diskad ur hela tävlingen.

Andra frågor
Se menyflik ”Kontakt”
803